Guide till Fantoms officiella plånbok – fWallet

I denna artikel ska vi gå igenom Fantoms officiella plånbok som heter fWallet.
Det är igenom Fantoms officiella plånbok fWallet man kan stakea sina Fantom tokens. Det funkar som så att man delegerar sina Fantom tokens till en validator av eget val. Du kan här välja att även låsa dina Fantom tokens, allt mellan en tidsperiod på två veckor till ett år. Genom att låsa dina Fantom tokens får du en högre APY (avkastning, eller annual percentage yield) från din staking. Ju längre du låser dina tokens desto högre avkastning får du.

Hur mycket avkastning kan jag få?

Just nu får du ungefär en avkastning på 4,3% om du låser dina Fantom tokens i 14 dagar. Väljer du istället ett år så får du runt 13,2%. Avkastningen varierar och beror på hur många procent av alla Fantom tokens som är stakeade. I fWallet där du stakear och låser dina Fantom tokens, finns även andra funktioner som kan bidra och ge dig en större avkastning. Fantom är den enda blockchain där du kan stakea dina tokens men samtidigt använda dem. För att kunna använda de funktioner som jag vidare nu kommer beskriva så måste du låsa dina Fantom tokens när du stakear.

Hur gör man?

När du väl har valt delegator och stakeat dina tokens, så kan du minta sFTM i samma mängd som dina stakeade FTM. Dessa sFTM kan du sedan använda i fWallet under fliken fMint. I denna sektion som kallas fMint kan du låsa dina sFTM som försäkring för att minta ytligare tillgångar. Dessa tillgångar som går att minta är ”synths”, alltså syntetiska tillgångar. Här kan du minta tillgångar som BNB, BAND, BTC och ETH men även andra tillgångar så som silver och guld och Fantoms egna stablecoin fUSD. Dessa syntetiska tillgångar börjar alltid med ett f, t.ex. fBTC och fBNB.

När du här väljer att minta någon syntetisk tillgång, så blir detta ett lån eller om du hellre vill kalla det skuld. Du kan heller inte minta hur mycket du vill utan detta sker efter en ratio. Tänk också på att om nu priset på Fantom skulle sjunka så sjunker ju också värdet på din säkerhet i sFTM. Beroende på vad och hur mycket av en annan syntetisk tillgång du har mintat så kan denna likvideras, ifall säkerheten går ner under en viss ratio.

Vad händer vid likvidering?

Det som är bra med Fantom och dess mini DeFi i fWallet är att du aldrig förlorar tillgångar ifall du nu skulle råka ut för en likvidering. I detta fall så låses bara dina tillgångar tills värdet av säkerheten (sFTM) överstiger likvideringsgränsen. Man kan också i detta fall köpa mer FTM tokens, delegera, stakea och låsa dem för att minta mer sFTM för att komma över likviderings gränsen och låsa upp sina tillgångar. Eller som sagt, hoppas på att värdet på Fantom går upp och tillgångarna låses upp automatiskt.

En likvidering (låsning av tillgångar i detta fallet) händer när C-ration går under 300% i fMint sektionen. Håller du din C-ratio mellan 300-500% så händer ingenting. Men väljer du att bara minta lite syntetiska tillgångar från dina låsta sFTM och håller din C-ratio över 500% så kommer du även få avkastning (APY 6%) i wFTM också.

Att tänka på

Någat att tänka på är att om du låt oss säga mintar fBNB, så måste du betala tillbaka så mycket fBNB du mintat för att låsa upp dina sFTM. I detta mini DeFi i fWallet finns även ett DEX där du kan ”swapa” en syntetisk tillgång mot en annan. Detta fungerar precis som Pancakeswap.

Hur kan du skapa avkastning med syntetiska tillgångar?

Det finns flertalet sätt att faktiskt göra sig en förtjänst här, några ganska simpla strategier några mer avancerade. Den lättaste strategin är att minta fUSD som är en stablecoin som håller samma värde som dollarn. fUSD kan du sedan låna ut i fLend för avkastning. Du kan även ”swapa” hälften av fUSD till wFTM under fliken fUNI för att sedan kunna lägga paret fUSD-wFTM som liquidity i poolen som finns i fUNI. Igenom att tilldela liquidity i denna pool tjänar du 0,3% av avgifterna som tas när nån ”swapar” tillgångar i fUNI för det paret du tilldela. Du tjänar av dessa avgifter i förhållande till den procentuella del du innehar av poolen.

Man kan även som strategi minta fUSD för att sedan ”swapa” sina fUSD mot någon annan rörlig tillgång som t.ex. fBNB eller fBTC. I detta fall tjänar du då på den uppgång procentuellt som den tillgången gör. Vi kan ta ett fiktivt exempel på detta:

Du mintar 50 fUSD, dessa swapar du mot 0,1 fBNB som då, till exempel, är värt 50 fUSD. fBNB ökar under ett par veckor med hela 50%, då är alltså din 0.1 fBNB värd 75 fUSD. Du kan då ”swapa” din 0,1 fBNB tillbaks och får då 75 fUSD. Du har då gjort dig en förtjänst på 25 fUSD. Detta är som sagt ett fiktivt exempel som heller inte räknar med transaktionsavgifterna, dock så kostar transaktionerna knappt någonting på Fantoms blockkedja. Man kan även använda denna strategi åt motsatt håll.

Man kan även minta fUSD för att ”swapa” mot annan tillgång på andra DeFi plattformar och nyttja andra möjligheter där. Som sagt är möjligheterna oändliga och det är bara du som sätter gränserna här.

Någongång i framtiden så kanske man vill ta ut sina Fantom tokens från fWallet av olika anledningar. Det man måste tänka på här då är att man måste betala tillbaks så mycket som man lånat under fMint om man nu gjort det. Man måste då betala tillbaka den syntetiska tillgång man mintat, för att kunna låsa upp hela sin säkerhet (sFTM). Du kan då låsa upp dina vanliga Fantom tokens mot sFTM och använda dessa som du nu vill, efter sju dagar. Så länge dina vanliga Fantom tokens ligger där olåsta. Ligger dina Fantom tokens fortfarande låsta mot en delegator så måste du vänta den tiden ut. Man kan bryta låsningen av sina stakeade Fantom tokens i förtid, detta gör dock att man mister den avkastning man hittills fått från stakingen.

Oavsett om sina Fantom tokens är låsta eller ej, sålänge dem är stakeade så är det också alltid en upplåsningstid på sju dagar. Efter dem sju dagarna kan man alltså göra vad man vill med sina Fantom tokens.

Sammanfattning

Fantom är en blockkedja med många möjligheter där du kan använda dig av dina delegerade Fantom tokens i form av sFTM som går att låsas för att minta syntetiska tillgångar. Fantoms blockkedja är den ända av sitt slag som sagt som fungerar såhär, vilket gör att du har fler och större möjligheter till ännu mera avkastning om det görs rätt. Fantom och fWallet kan för en nybörjare vara rätt komplicerat vilket jag hoppas att jag att jag gjort mindre komplicerat igenom denna artikel.

Källor:

https://fantom.foundation/

https://fwallet.fantom.network/

Rasmus

Kryptoentusiast som sysslat med krypto runt fyra år. Även skribent på en utländsk kryptoplattform som tillhandahåller den senaste informationen om krypto. Inriktad på DeFi, airdrops, giveaways och andra liknande möjligheter där man kan bli tilldelad krypto gratis.