Solanas blockkedja

Solana är en blockkedja som är en utav de snabbaste blockkedjorna som finns i form av transaktionshastighet och är mycket skalbar. Solana är en intressant blockkedja som använder sig av två konsensusmetoder där den ena är Proof of Stake (PoS) och den andra är Proof of History (PoH). Proof of Stake är en metod många blockkedjor använder sig utav. I och med det så kan man stakea den nativa krypton, i detta fall Solana, och då vara med och säkra nätverket.

När du stakear så får du dessutom en viss procent avkastning. Du ackumulerar alltså mer Solanatokens när du stakear direkt på blockkedjan.

Hur stakear man Solana?

Väljer man att stakea Solana måste du delegera sina Solana tokens till en validator. För att kunna stakea måste du ha ett så kallat ”stake account”. Det kontot har en egen adress och man kan endast skicka Solanatokens till den adressen. Vill man ta ut sina tokens från sitt ”stake account” kan man endast skicka dessa tokens till en annan Solana adress. Man måste alltså föra över sina Solana tokens från där man har dem till sitt ”stake account” för att kunna stakea/delegera sina Solana tokens.

När man väl har sina Solana tokens på sitt ”stake account” så måste man delegera dessa till en validator. Det finns massvis olika validatorer. Dessa validatorer har olika avkastning beroende på deras egen prestanda men en validator bestämmer delvis själv hur mycket avkastning de vill ge. Du ska alltid vara noga med att kolla hur de olika validatorerna presterat o vad dem ger i avkastning. Detta gör staking på Solana lite annorlunda mot andra PoS blockkedjor då det krävs ett extern ”stake account” som man delegerar/stakear sina Solana tokens ifrån.

Mer om Solanas blockkedja

Solana är en blockkedja med öppen källkod så vem som helst kan utveckla sitt projekt på blockkedjan. Detta gör blockkedjan inte bara snabb utan dessutom skalbar. Precis som många andra blockkedjor, till exempel ICP, är även Solana kompatibel med smarta kontrakt. Detta har lett till Solanas egna DeFi med en mängd olika kryptovalutor baserade på Solana. Att göra transaktioner på Solana är dessutom oerhört billigt. Detta göra Solanas blockkedja mer attraktiv för så väl utvecklare som investerare.

Solanas blockkedja är unik precis som varje blockkedja i sig, men Solana har åtta saker som verkligen utmärker den och som kommer göra att blockkedjan kommer kunna växa i snabb takt både när det kommer till decentraliserade applikationer men också applikationer med specifika krav på blockkedjans kapacitet och egenskaper. Dessa åtta olika egenskaperna som är unika för Solana är:

Åtta unika egenskaper

  • Proof of History, mer om denna konsensusmodell finner du längre ner i artikeln
  • Sealevel, tillåter att upptill flera tusen smarta kontrakt kan modifiera blockkedjan samtidigt. T.ex. Ethereum, Fantom och många fler tillåter endast att ett smart kontrakt kan modifiera blockkedjan åt gången.
  • Tower BFT, detta gör i enkelhet att tiden från en transaktion är sänd tills den är färdigställt går snabbare och reducerar ”overhead messaging” (dubbel transaction)
  • Pipline, maximerar resurser i olika hårdvaror på Solanas nätverk
  • Turbine, skapar grupper av valdiatorer som kallas ”neighborhoods = grannskap” för ännu snabbare hastighet när det kommer till att streama data
  • Cloudbreak, skalnings-databas för utnyttjande av max prestanda hos hårdvaran på Solana
  • Gulf stream, är ett ”memepool mangement system” vilket tillåter upp till 100,000 transaktioner. Eftersom Solanas blockkedja klarar 50,000 transaktioner per sekund, är memepool transaktioner klara på ett fåtal sekunder
  • Replicators, detta är ”arkiverare” som underhåller data på blockkedjan. De lagrar alltså blockkedjan på hårddiskar.

Investera i Solana

Är du intresserad av att investera i Solanas blockkedja är bästa valet att köpa kryptovalutan SOL (Solana). Detta gör du enklast på Binance:

Enormt utbud av kryptovalutor

Sätt in pengar med banköverföring

Lätt att använda

Låga avgifter

100 USDT i avgiftsfria kryptoköp

Validatorer, kluster och konsensusmetdor

Validatorer, noder, kluster och Proof of History (PoS), vad är det egentligen?

En validator kan vem som helst driva på Solanas blockkedja. Den som driver en validator får ej låsa upp några Solana tokens. Många andra PoS blockkedjor kräver en minimum mängd en validator måste ha som är låsta. Dock behövs ett ”vote account” vilket krävs för att en validator ska kunna vara med i att uppnå konsensus (validera) på blockkedjan.

En validator får belöningar i Solanatokens för hur ärlig den är, hur ofta den är ansluten till nätverket och mängd Solanatokens som är delegerade. Den största belöningen kommer ifrån hur stor mängd Solana som är delegerat. En validator söker då att uppfylla dessa krav så gott de kan, då de blir beviljade mer belöning vilket i sin tur resulterar i ett säkert och snabbt nätverk. Dessutom så undersöker innehavare av Solanatokens noga till vilken validator de skulle kunna tänka sig att delegera sina tokens till. Detta gör ju såklart att en validator vill ha så hög upptid som möjligt och endast främja nätverket på bästa sätt. Hela denna rundgång blir som en domino effekt som både säkrar nätverket maximalt och samtidigt ger bra belöningar till dom som driver en validator. Detta i sin tur ökar belöningarna till dom som väljer att delegera sina Solanatokens till en validator, om den validatorn strävar efter detta såklart.

Slashing

Skulle en validator istället på nåt sätt försöka ta över nätverket för sin egen vinning kan dessa bli ”slashed”, vilket betyder att den sätt ut ur nätverket och dess Solanatokens försvinner. Alla som delegerat sina Solana tokens till just en validator som blivit ”slashed” förlorar också i sin tur sina delegerade Solanatokens. Därför är det viktigt vilken validator man delegerar sina Solana tokens till. Detta är en lätt förklaring hur de flesta PoS blockkedjor ser ut när de kommer till att få staking belöningar och vad som händer med en validator som agerar efter egen vinning på nätverket.

Kluster

I Solanas struktur så delas validatorer upp i olika kluster. Dessa cluster samverkar i regel ej med varandra men skulle två cluster ha samma block så kan dem samverka med varandra. Annars existerar dessa kluster utan vetskap om att de finns andra kluster. Ett kluster är ett antal validatorer som samarbetar för att validera transaktioner på blockkedjan. Att de finns olika kluster är en av flera anledningar som gör att Solanas blockkedja har en oerhört snabb transaktionshastighet och lyckas bibehålla hög säkerhet även fast någon node inte skulle samverka med nätverket.

Konsensusmetod – Proof of History (PoH)

Solanas blockkedja har också implementerat Proof of History (PoH) som consensus. Det är just PoH som gör att Solanas blockkedja kan behålla maximal säkerhet samtidigt som den är så oerhört snabb både i form av hur många transaktioner som kan utföras på en viss tid och hur snabbt dessa transaktioner blir godkända av nätverket.

Det är också här ”leader shedule” kommer in, vilket på svenska betyder ”ledarschema”. Det är just ledarschemat som fastslår vilken validator under en viss specifik tid som kan komma att producera det potentiellt rätta blocket i ordningen. Detta schema gör att de potentiella blocken redan är förbestämda. Om detta schema ej fanns skulle flera validatorer skicka förslag på ett kommande block, men nu när blocken är förbestämda med tid behövs ingen kostsam uträkning om vem som kan ha skickat rätt block. Enligt schemat under en viss tid kan bara en viss validator producera det potentiellt rätta blocket som skall komma.

Om detta lät krångligt kommer en lättare förklaring här. I förväg finns alltså en vetskap om ett potentiellt rätt block som kan komma t.ex. nod x och y kan inte producera ett potentiellt rätt block under tid p. Under tiden p kan endast nod t producera det möjliga rätta blocket. En uträkning om nod x och y producerat rätt block under tid p är alltså ej relevant, för enligt ”leader shedule” så kan dessa noder ej producera ett potentiellt rätt block under den tiden. Det kan bara nod t. En uträkning krävs då bara för endast en nod i detta fall nod t om den har det rätta blocket som skall komma. Istället för att uträkna på om potentiellt nod x, y eller p kanske har rätt block. Alltså eliminerar PoH med sitt ”leader shedule” många möjliga utfall i varje skapande av ett nytt block. Utan i förväg finns den endast en node som möjligen kan ha rätt block.

Två konsensusmodeller

Solanas mix av två konsensusmodeller för sin blockkedja ger utmärkt resultat. De maximerar snabbhet av blockkedjan utan att kompensera på säkerheten. I många blockkedjor helst utav de större så krävs oftast att någon som driver en validator låser upp en större mängd tokens. I Solanas fall är det ej så utan kraven för att driva en validator är lite annorlunda. Enligt mig så tror jag mer på Solanas system då det är lättare att starta upp och driva en validatornod. I början på Solanas tid så krävdes det alltså inte en förmögenhet för att vara en validator. Det ger ett mer decentraliserat intryck av blockkedjan då den möjligheten att driva en validator fanns för fler än endast för dem som har större tillgångar.. I nuet så har Solanas blockkedja expanderat väldigt mycket, mer kryptovalutor är baserade på Solana och priset på Solana har stigit kraftigt på bara ett par månader, att starta en validatornod nu kräver en större mängd pengar. Oftast blir blockkedjor mindre decentraliserade ju större de blir.

Sammanfattning

Jag tycker Solanas blockkedja har nått en helt ny nivå av decentralisation där fler har möjligheten att påverka och vara med om Solanas framtid och säkra dess nätverk. Minimum kraven på kapital är sänkta i många aspekter på Solanas blockkedja om vi jämför mot t.ex. Ethereum där det krävs 32 ETH (~35 000 sek) för att driva en validator. Tekniskt så är Solana en mer avancerat blockkedja än övriga och det har gett resultat som är oförglömliga.

Solana är just nu den snabbaste PoS blockkedjan med sina 50,000 transaktioner per sekund som den klarar. För de som är rädda att investera men ändå är intresserade av kryptovalutor och möjligen decentraliserade applikationer rekommenderar jag att börja på Solanas blockkedja och leka runt då transaktionsavgifterna är extremt låga. Man har en bra möjlighet att lära sig mycket genom att på riktigt utföra transaktioner, vilket man kan på Solana utan att förlora en ansenlig mängd pengar.

Rasmus

Kryptoentusiast som sysslat med krypto runt fyra år. Även skribent på en utländsk kryptoplattform som tillhandahåller den senaste informationen om krypto. Inriktad på DeFi, airdrops, giveaways och andra liknande möjligheter där man kan bli tilldelad krypto gratis.