Polygon Network

MATIC är den nativa krypton på Polygon Network layer 2, som även är kallas med det nyare namnet Polygon Network. För att klargöra detta mer så heter själva krypton MATIC och dess blockkedja är döpt med det nyare namnet Polygon. Här kommer vi hålla oss till detta i texten för att separera namnet på krypton och blockkedjans namn, där MATIC är krypton på Polygons blockkedja.

Likheterna mellan Polygon och Ethereum

Polygon är en blockkedja som är nära besläktad med Ethereums blockkedja. Blockkedjan skapades för att lösa de problem som fanns och fortfarande finns på Ethereums blockkedja. Bland annat de långsamma och dyra transaktionerna. Polygon är alltså en layer 2 lösning till Ethereum. En layer 2 lösning kan man säga är som ett expansionspaket eller en större uppdatering till ett vanligt datorspel för att förklara det enkelt. Datorspelet i detta fall är Ethereums blockkedja och Polygon är uppdateringen som löser de brister som finns.

Polygons blockkedja har löst detta väldigt bra faktiskt, då den har snabba transaktioner med låga avgifter samt bra möjligheter för vidare uppskalning.

Ethereum stötte på problem med just både transaktionshastighet och kostnader när väl deras blockkedja började expandera i för snabb takt. Detta skedde när Ethereums blockkedja blev kompatibel med smart kontrakt. Det var verkligen början på decentraliserade applikationer och många nya projekt utvecklades på Ethereums blockkedja i en alldeles snabb takt för blockkedjan att hinna med.

Ethereums Proof of Work mot Polygons Proof of Stake

Ethereum säkrar och validerar transaktioner med proof of work (PoW) metoden och när blockkedjan expanderade så snabbt i både projekt och människor som använde den blev blockkedjan väldigt seg och transaktioner tog längre och längre tid och avgifterna för att utföra dessa transaktioner vart högre och högre. Den metod som Ethereum använde, alltså PoW, klarade inte av denna kraftiga expansion även fast fler och fler började med mining av Ethereum. Mining är ett utryck för när antingen CPUs (processor), GPUs (grafikkort) eller ASIC miners (Application-Specific Integrated Circuit miners) använder sin kapacitet till att lösa svåra matematiska uträckingar. Detta hjälper med att säkra en blockkedja och validera transaktioner. Vem som helst kan utöva mining med rätt hårvara och då få belöningar i den krypton man minar. Man insåg här att PoW inte var den perfekta metoden när det kommer till skalning av en blockkedja, utan bättre metoder finns som fortfarande klarar hög skalning tillsammans med att lyckas hålla transaktionshastigheten och avgifterna hållbara utan att de blir mycket sämre när stor skalning sker.

Detta löser enkelt Polygons blockkedja igenom att använda sig av en annan metod som nu de flesta kryptovalutor använder sig utav i nån form – Proof of Stake (PoS). Denna metod är fördelaktig när det kommer till att enklare skala vidare samt lyckas hålla en bra transaktionshastighet samt låga avgifter. Det är just detta Ethereum försöker lösa och när väl Ethereum går över till 2.0 så försvinner PoW helt och dess blockkedja går över till samma metod som Polygon.

För att helt förstå Polygon (MATIC), så måste man förstå hur och varför krypton MATIC först uppstod, vilket är förklarat ovan. Så om vi nu blickar ifrån historien om MATIC’s födelse så ska vi kolla mer vad Polygons blockkedja erbjuder med dess token MATIC.

Off-chain transaktioner och GameFi

Precis som många andra kryptovalutor så kan man enkelt utföra transaktioner off-chain, alltså utanför blockkedjan. Dessa typer av krypto lämpar sig bra för att använda som betalningsmedel. Precis som andra blockkedjor så är Polygon kompatibel med smarta kontrakt. Detta gör att de dApps (decentraliserade applikationer) finns av olika slag på Polygon.

På Polygon och dess DeFi finns en mängd av olika dApps och dessutom är GameFi populärt, alltså spel baserat på dess blockkedja. Detta gör att spel enklare kan använda sig av krypto i spelet samt NFTs. Det finns just många spel på Polygons blockkedja, då avgifterna är låga och transaktionerna snabba. Många av dess spel kan först vara konstruerade på Ethereums blockkedja men nyttjar istället layer-2 lösningen, alltså Polygon, för transaktionerna i spelen vilket annars hade ruinerat spelarna på enbart de transaktioner som hade behövts göras.

Sammanfattning

Polygon, som många andra blockkedjor har öppnat möjligheter för nya och andra projekt som inte kunnat existera på Ethereumss blockkedja. Vilket egentligen var syftet delvis med Polygon. Idag så är Polygon en utav de största blockkedjorna som finns i form av market capitalization. Polygon håller närmare 100 miljarder svenska kronor på dess blockkedja.

Källor:

https://polygon.technology/

Rasmus

Kryptoentusiast som sysslat med krypto runt fyra år. Även skribent på en utländsk kryptoplattform som tillhandahåller den senaste informationen om krypto. Inriktad på DeFi, airdrops, giveaways och andra liknande möjligheter där man kan bli tilldelad krypto gratis.