Vad är Binance Smart Chain?

Skalbarhet är en av de mest utmanande frågorna för Ethereum och även dess höga avgifter. Trängsel i nätverket har resulterat i regelbundna klagomål från användare och utvecklare. Binance Smart Chain (BSC) lanserades den 1 september 2020 och försöker vara lösningen på dessa problem. BSC bildar en kedjestruktur vid sidan av den befintliga Binance Chain, som är en högpresterande blockkedja, utan smarta kontrakt (själv-utförande kontrakt, där villkoren i avtalet mellan köpare och säljare skrivs direkt i koden) så att en hög hastighet kunde bibehållas. Således är BSC, som kan hantera smarta kontrakt och används för att bygga dApps (decentraliserade applikationer), ansluten till Binance Chain med hög genomströmning, så att användaren kan njuta av riktigt snabba hastigheter och låga transaktionsavgifter samtidigt som blockkedjan är programmerbar. 

Binance Smart Chain (BSC) är fullt kompatibel med Ethereum Virtual Machine och kan därav stödja alla verktyg som är inbyggda i Ethereum inklusive dess MetaMask-plånbok, som är ett populärt webbläsartillägg som gör det möjligt för användare att köra dApps och interagera med smarta kontrakt. Genom att bygga upp ett sammanflätande system med Ethereum kan BSC inte bara tillhandahålla en snabbare och billigare blockchain än Ethereum, utan också låta utvecklare använda sin kod och protokoll på BSC väldigt enkelt. Ethereum-tokens kan gratis konverteras till tokens som istället kan användas på BSC via Binance Bridge-projektet, vilket ytterligare ökar dess sammanflätning.

Dessutom integrerar BSC med projekt som ChainLink och Band Protocol så att utvecklare kan ansluta till verkliga data direkt utan att behöva bygga själva infrastrukturen själv. 

Slutligen använder BSC en stake-baserad algoritm där deltagarna satsar BNB för att bli validatorer där avgifterna betalas i Binance Token (BNB). Stakeing innebär kortfattat att tillhandahålla likviditet eller låna ut BNB för att få avkastning. Denna avkastning får du eftersom det resulterar i ökat värde för valutan och det gör en stor nytta för BNB. Detta förstärker ytterligare det upplevda värdet och ger den största centraliserade kryptobörsen för DeFi. 

Jämförelse: Ethereum vs. Binance Smart Chain

VariabelEthereum 1.0Binance Smart Chain
Lanseringsdatum30 juli 20151 september 2020
Inlåst värde14,3 biljoner dollar0,7 biljoner dollar
Antal transaktioner per vecka1,16 miljoner per dag0,127 miljoner per dag
Avgifter per vecka2,74 USD/tx0,086 USD/tx
Genomsnittlig blocktid13,2 sekunder3 sekunder
StablecoinsEthereumBUSD, VAI

Som det framgår av tabellen ovan har Ethereum funnits mycket längre än BSC, vilket förklarar det mycket större antalet dApps jämfört med dem som finns i BSC, liksom det större värdet som är låst i ekosystemet. Men när vi tittar på det totala antalet transaktioner under veckan 17-23/11-2020 kan vi se att BSC redan har uppnått 11% av volymen på Ethereum-nätverket på mindre än tre månaders existens. Inte bara detta, utan när vi jämför de genomsnittliga avgifterna som betalats för varje transaktion under samma vecka kan vi observera att avgifterna på Ethereum-nätverket var 32 gånger högre än på BSC. Sagt på ett annat sätt, avgifterna på BSC är 97% billigare än på Ethereum-nätverket. Dessutom är den genomsnittliga blocktiden snabbare i BSC. För dApps där transaktionskostnader och hastighet är en viktig variabel, har BSC en stor fördel gentemot Ethereum 1.0. 

Ethereum använder olika stablecoins, varpå USD Coin (USDC) och DAI är två av de största stablecoinsen som finns. USDC pris baseras fullt ut av amerikanska dollarns värde medan DAI som släpptes i slutet av 2017 backas upp av kryptosäkerhetstillgångar. DAI har bibehållit sitt pris trots den starka försäljningen på kryptomarknaderna 2018 och 2019. För de inhemska stablecoinsen i BSC: BUSD backas även den helt upp av den amerikanska dollarn. Den granskas månadsvis och är USA-reglerad medan VAI är en decentraliserad stablecoin som backas upp av en korg med kryptotillgångar, med en design som liknar DAI. VAI har inte funnits speciellt länge och saknar därmed den robusta meritlistan som DAI kan erhålla.

En annan intressant egenskap hos BSC är att dess inhemska token, BNB. Den är icke-inflationär, så att den inte ska tappa värde med tiden, förutsatt att alla andra förutsättningar är likvärdiga. Ethereum är å andra sidan en inflationär token med en nuvarande inflationstakt på cirka 4–5% per år. Utbudstillväxten förväntas minska med hälften eller mer när Ethereum 2.0 väl anländer.

Binance Smart Chain erbjuder många olika tokens, men några av de mest populära är:

  • BNB (Deras inhemska token)
  • BUSD (Stablecoin som alltid är värt 1USD)
  • CAKE (Pancakeswaps egna token)
  • GRT (The Graph är ett indexeringsprotokoll för att organisera blockchaindata och göra det lättillgängligt)

DeFi & Yield Farming protokoll

dapps eth bsc

Sedan BSC:s start har det dykt upp ett antal protokoll som liknar redan etablerade DeFi-avkastningsodlingar på Ethereum blockkedja:

  • dApps för utlåning:  En av möjligheterna att tjäna ränta på dina kryptotillgångar är genom att låna ut dem till andra användare. Några av exemplen på Ethereum-nätverket är Cream och Aave. Som ett exempel på överföringen från Ethereum till  BSC så har Cream (som redan är etablerat på Ethereum-nätverket) återskapats på BSC. 
  • DEX (decentraliserad handelsplats) & Likviditets dApps:  Dessa dApps låter dig byta tokens och tjäna avkastning genom att tillhandahålla decentraliserad likviditet till poolerna och ta emot inbyggda tokens i dess protokoll. Den mest populära i BSC är PancakeSwap som liknar Uniswap, den mest populära DEX (Decentralized Exchange) på Ethereum-kedjan. Likviditetsleverantörer är ett exempel på dApps där låga avgifter är en kritisk variabel på grund av frekvensen av interaktion med blockkedjan. Utvecklarna av PancakeSwap citerade höga avgifter i Ethereum-blockkedjan som en drivande faktor för att bygga upp sitt protokoll på BSC. 
  • Aggregator dApps:  Kallas även ”vaults” (valv) där man kan satsa eller investera stablecoins eller andra kryptotillgångar, varefter aggregatorn ger tillgång till avkastningen från andra DeFi-protokoll och tillgång till mer komplexa strategier. FryWorld och beefy.finance är två exempel på ”vaults” (valv) på BSC.

Trots förekomsten av liknande dApps i BSC bör det erkännas att dess likviditet fortfarande är mycket lägre än de dApps som finns på Ethereum-nätverket. Detta innbär att det finns färre tillgängliga par att handla och att om en marknadsnedgång skulle ske skulle det innebära en lägre möjlighet att ta ut dina medel. Dessutom har Ethereum-dApps funnits längre, vilket innebär att deras ekonomiska logik och teknik har testats under en längre tid, något som är avgörande i en sådan högriskmiljö som i DeFi-världen.

Sammanfattning

Trängsel på Ethereum-nätverket har lett till skapandet av konkurrerande blockkedjor (bland annat BSC) som erbjuder överlägsna hastigheter och lägre kostnader i ett försök att etablera sig som den främsta blockkedjan för att driva DeFi-revolutionen. Det är ett hälsosamt tecken för blockkedje-ekosystemet att nya kedjor utvecklas, eftersom detta medför ökad innovation och utmaningar för de redan etablerade att övervinna. 

Binance Smart Chain kommer också att erbjuda nya stakeing-funktioner som gör att BNB-token sparare kan tjäna en avkastning på deras Binance-mynt.

Med tanke på BSC:s mycket lägre avgifter och snabbare hastighet, användarbasen från Binance och utvecklarnas produktivitet, kan BSC bli en sann utmanare för Ethereum-nätverket och kommer sannolikt att fortsätta växa.

Ankomsten av Ethereum 2.0 och dess förväntade förbättrade tekniska kapacitet kan leda till att konkurrerande blockkedjor blir mindre populära. Men en förutsättning för detta är att Ethereum 2.0 åstadkommer sina mål. Om de inte gör det kan det resultera i att BSC blir mer populärt i framtiden, vilket skulle kunna vara mycket positivt för BNB:s token.

Eddie

Tidig kryptoamatör som redan 2016 köpte sina första krypto. Tidig investerare i projekt som BNB, Ethereum och Solana vilket lett till en utveckling som bara har gjort att intresset ökat. Förkärlek för Cardano.