Bitcoin halving: allt du behöver veta om bitcoin halvering

Bitcoin halving, eller på svenska ”Bitcoin-halvering”, innebär i korthet att antalet nya Bitcoin, som skapas vid varje block, halveras. Det inträffar ungefär vart fjärde år och resulterar i att ökningstakten av utbudet minskar. Nästa halvering förväntas ske under 2028.

Denna återkommande händelse spelar en stor roll för utvecklingen av utbudet av Bitcoin samt dess kurs. Historiskt har halveringar haft stor positiv påverkan på kursen.

I denna artikel presenteras först vad Bitcoin halvering är och sedan utvecklingen av Bitcoin kursen efter tidigare halveringstillfällen.

Vad är Bitcoin halving?

Bitcoin halving, eller Bitcoin-halvering, innebär att belöningen, som ”miners” får för dess arbete, halveras. Det inträffar alltid efter att 210 000 block har skapats på Bitcoins blockkedja. Utifrån att det i genomsnitt skapas ett nytt block var tionde minut innebär det att halvering sker ungefär vart fjärde år.

Började med 50 Bitcoin

När Bitcoin lanserades, 2009, var belöningen för miners 50 Bitcoins per block. Efter den första halveringen, 2012, minskade nivån till 25 och sedan dess ha halvering skett på ett liknande sätt.

Den senaste halveringen ägde rum den 19 april 2024 och minskade nivån på belöningen till 3,125 Bitcoin per block.

År vid Bitcoin-halveringAntal blockBelöningDatum
2012210 00025,000 BTC28 november 2012
2016420 00012,500 BTC9 juli 2016
2020630 0006,250 BTC11 maj 2020
2024840 0003,125 BTC20 april 2024
Tabell över Bitcoins halvering

Varför sker Bitcoin halving?

Det finns flera viktiga orsaker till att halvering har programmerats in i Bitcoins tekniska struktur.

  • Inflationskontroll: Genom att halvera belöningen för miners begränsas hastigheten med vilken nya Bitcoins skapas. Detta kontrollerar alltså inflationen (ökad penningmängd) och bevarar, på lång sikt, dess prisstabilitet.
  • Begränsat utbud och ökad efterfrågan: När Bitcoin designades så bestämdes det att det skulle vara en begränsad resurs med en maximal mängd på 21 miljoner. Det kommer alltså aldrig finnas fler Bitcoins än så. När Bitcoin halving inträffar minskas ökningstakten och därmed utbudet. Förutsatt att efterfrågan är på samma nivå, eller större, än tidigare påverkar det priset positivt. 

Orsakerna till att halvering finns är alltså att Bitcoin, långsiktigt, ska vara en tillgång som har prisstabilitet och där värdet inte kan minska på grund av en för stor inflation.

Hur påverkar bitcoin halving priset på Bitcoin?

Bitcoin-halvering har historiskt haft stor påverkan på priset. Under de tidigare två halveringarna har Bitcoin-priset stigit markant. Här är några exempel:

  • Efter den första halveringen, 2012, steg priset från cirka 11 USD per Bitcoin till över 1 000 USD inom ett år.
  • Efter den andra halveringen 2016 ökade priset från cirka 600 USD till 20 000 USD på 18 månader.
  • Efter den tredje halveringen, 2020 ökade priset från cirka 8600 USD till 56 000 USD på 12 månader. 
  • Efter den fjärde halveringen, 2024, ökade priset från cirka 63 800 till (Vi får se! Siffra kommer inom ett par månader)
prisförändring bitcoin efter halvering

Många faktorer påverkar priset

Det är dock viktigt att komma ihåg att många faktorer påverkar Bitcoin-priset, och inte bara bitcoin halving.  Varje halveringssituation är unik och det finns ännu inte jättemycket historisk data att titta på eftersom det bara har skett två gånger.

Kom ihåg att efterfrågan på Bitcoin kan variera kraftigt, och andra händelser i världen kan också påverka priset.

Hur ofta inträffar bitcoin halving?

Bitcoin-halvering sker varje gång 210 000 nya block har skapats på blockkedjan, vilket tar cirka fyra år. Totalt är det planerat att det kommer att finnas 32 halveringar, vilket innebär att det inte kommer skapas några nya Bitcoin efter år 2140.

Se statistik

Coinwarz.com går det att se all statistik kring historiska och framtida halveringar. På sidan finns även en klocka som räknar ner till nästa tillfälle samt uträkningar som visar hur stor miningbelöningen kommer att vara ända fram till år 2140.

Slutsatser kring bitcoin halving

Bitcoin-halvering är en central händelse inom kryptovalutavärlden som påverkar utbudet av Bitcoin långsiktigt. Det är en del av Bitcoins tekniska design och används för att säkerställa inflationskontroll och att bibehålla ett begränsat utbud.

Även om det skett stora kursökningar efter tidigare halveringar är det viktigt att komma ihåg att det finns flera olika orsaker till utvecklingen av Bitcoins kurs. Det är alltså svårt att veta exakt orsaker till olika upp- och nedgångar.

Johan

Har handlat krypto i över sju år. Provat de flesta handelsplattformar som finns och sitter därmed på en gedigen kunskap över vad du ska tänka på när du väljer sida att handla krypto på nätet.